Overleg werkgroep grondverzet

In september buigt de gemeenteraad zich over de bouwaanvraag van de nieuwe stadswal in Heukelum. In afwachting van de definitieve goedkeuring, vond op donderdag 17 juli in het informatiecentrum aan de Gragtdijk alvast een voorbereidend overleg plaats, in een klein comité tussen een aantal vrijwilligers en bedrijven, die zich gaan bezighouden met het grondverzet.Aanwezig waren Dick van Dijk (voorzitter Stichting Stadswal Heukelum), Wim de Groot (constructeur), Erwin Stuurman (technisch tekenaar), Fokke van der Meulen (namens de Stichting algemene overleggroep), Ben van Roon (Van Roon Aannemersbedrijf), Bastiaan Bassa (Bassa Buiteninrichting), Marcel van Wijk (machinist), Wilco den Besten (namens de Stichting voor redactie Facebook & website), Karin Versteegh (fotograaf en namens de stichting als redactiecoördinator voor het naslagwerk).

In dit eerste overleg is besproken hoe te komen tot een plan van aanpak voor het te verzetten van 10.000 m3 grond, hoeveel materieel is er nodig, wie kan zich waar voor inzetten, wat is de samenstelling van de grond, waarheen wordt de grond afgevoerd, wat is de planning en welke vrijwilligers en bedrijven kunnen voor deze klus nog benaderd worden? Deze, en nog meer vragen die op deze avond op tafel kwamen zijn besproken.

Het volgende overleg is komende maand gepland. Ondertussen gaan de voorbereidingen natuurlijk gewoon door. Wil je ook een steentje bijdragen aan de tot standkoming van de Stadswal Heukelum, meld je dan aan als vrijwilliger via stadswalheukelum@kpnmail.nl.

Op de foto zijn te zien, twee mannen van het eerste uur.
Links, Wim de groot (constructeur, GCE-Tiel) & Rechts, Dick van Dijk (Voorzitter Stichting Stadswal Heukelum)