Veel belangstelling

Vandaag was er veel belangstelling van diverse omwonenden tijdens de graafwerkzaamheden voor een proefstrook aan de Groenewal. De proefstrook is uitgegraven door Bastiaan Bassa. Zijn collega Koen Zwart van Zwart GWW http://www.zwartgww.nl was zo vriendelijk de kraan geheel belangeloos beschikbaar te stellen. In de komende dagen zullen nog diverse metingen en sonderingen gedaan worden door Stichting Stadswal Heukelum, maar de eerste bevindingen waren zeer positief