Overleg werkgroep timmerwerk

Afgelopen maandag zijn de eerste vrijwilligers van de werkgroep timmerwerk / fundatie bijeen geweest voor een kennismaking en gezamenlijk te bespreken, wat het plan van aan pak zal zijn. Gelukkig zit er in deze eerste groep veel ervaring, wat resulteerde in goede ideeën voor de aanpak wat de komende dagen onderzocht zal worden. De ontwikkelingen volgen zich op dit moment erg snel op, zo kregen we gisteren de bekendmaking dat de voorbereiding m.b.t. het tekenwerk ook is afgerond. De stichting kreeg officieel nu de berichtgeving dat de ingediende tekeningen zijn goedgekeurd in de vorm van een bouwvergunning. Eveneens heeft gisteren onze projectleider van de gemeente Kees Kiep, een erg goede toelichting gegeven aan de voltallige raad en burgemeester en wethouders. De raad was uiteraard kritisch zo als dat hoort, maar gaven aan, het project een warm hart toe te dragen. Van Dijk werd door vele raadleden al succes gewenst met de voortgang van het project. Volgende week donderdag zal de raad officieel een klap geven op de bouw van de muur en kunnen we eindelijk na 40 jaar de muur teruggeven aan Heukelum.