De Stichting

De stichting stadswal Heukelum is door Dick van Dijk opgericht op 29/10/2013  met als doel het in zijn geheel terug laten keren van de oude historisch stenen stadswal aan de zuidzijde van de stad Heukelum. Geheel in de steil van de oude stadsplattegrond van J. Blaeu uit 1650.

De stadswal is in de jaren ’70 en ’71 van de vorige eeuw bedekt met een aarden wal.

In die tijd was het eerste plan opgevat om de stadswal uit te graven en te restaureren.

De 2,70 meter hoge en 1 meter dikke stadsmuur markeerde eeuwen lang de zuidgrens van Heukelum. Compleet met vijf rondelen en twee muizentorentjes. In de loop der eeuwen versoberde de muur, waarvan de rondelen en torentjes in de 19de eeuw als eerste werden gesloopt.

Uiteindelijk verslechterde de staat van de muur zo erg, dat het zelfs gevaarlijk begon te worden voor omwonende. Er waren zoveel stenen uit dat je er tegenop kon klauteren. Het leek dan ook een soort voorganger van de huidige klimwanden

De gemeente maakte in de jaren zeventig een restauratieplan, maar blies de operatie vanwege de hoge onderhoudskosten weer af. Het gespaarde geld voor de restauratie vloeide vervolgens weer terug in de algemene middelen. En de muur werd toegedekt met een aarden wal, en zo verdween het rijksmonument uit het dorpsgezicht.