Middeleeuws stadje

Heukelum is een vroegmiddeleeuws stadje.

Het jaar 1230 wordt genoemd als jaar van de ommuring van de stad. In de kerk, die in 1965 werd gerestaureerd bevinden zich o.a. het fraaie, in 1779 door Gideon Thomas Bätz gebouwde orgel en een preekstoel uit de 17e eeuw

Heukelum-1649Vele rampen teisterden de stad waaronder overstromingen en in 1772 een stadsbrand waardoor 36 van de ongeveer 100 houten huizen verloren gingen. Het kasteel Merckenburg staat op de plaats waar reeds in 1230 een sterk kasteel stond met dezelfde naam. Het huidige kasteel is gebouwd aan de middeleeuwse donjon die resteerde nadat de Fransen het kasteel opbliezen. Het huidige stadje doet door zijn hoge ligging en compacte bouwwijze nog denken aan vervlogen tijden, De oude stadsmuren liggen onder de met gras bedekte taluds ronde de stad omzoomd door een gracht. In Heukelum zijn vele 17e en 18e eeuwse boerderijen en andere bouwwerken te vinden o.a. het voormalige stadhuis, Voorstraat 2, met een wapensteen en in de oostelijke gevel 8 sierankers. Een boerderij uit die periode is te vinden o.a. op de Groenewal in Heukelum Het huidige kasteel Merckenburg stamt ook uit het begin van de 18e eeuw en ligt aan de Heidensweg De Nederlands Hervormde Kerk, Torenstraat, heeft een 15e eeuws koor en aan de noordzijde een dwarskapel uit de eerste helft van de 14e eeuw. De houten klokkentoren stamt uit 1829