Omgracht en ommuurd

De stad Heukelum is in haar geheel omgracht en ommuurd geweest en van waltorens, stads- en  waterpoorten voorzien. De poorten zijn alle verdwenen. Van de muren en grachten is weinig in het zicht bewaard gebleven. Aan west- en zuidzijde is sedert 1969-’70 opnieuw water: de in de 19de eeuw dichtgegooide stadsgracht is toen weer open gegraven en langs de Molen- en Groenewal zijn bescheiden resten van de stadsmuren terug te vinden.

Stadsmuur-Heukelum-41

De voormalige gracht aan de oostkant is ten dele bebouwd. In 1982 was nog 20 meter stadsmuur te zien aan het Moleneind. Inmiddels is dit verminderd. De muur fungeert daar als grondkerende muur en ligt met zijn hoogte aan de stadszijde ongeveer gelijk met het maaiveld. De veld- of Lingezijde is herhaaldelijk ingeboet met verschillende soorten baksteen en machinale baksteen. Ter plaatse is de muur meer dan 70 cm dik.