Overleg gedeputeerde Mevr. Traag

Afgelopen vrijdag top overleg met gedeputeerde Mevr. Traag in het provinciehuis te Arnhem. Naar aanleiding van het bezoek van de commissaris van de Koning, de heer Cornielje, heeft vandaag de stichting stadswal onderleiding van voorzitter Dick van Dijk en bestuurder Fokke van der Meulen, overleg gevoerd over de voortgang van de stadswal.  De directe aanleiding van dit overleg, was het bezoek van afgelopen oktober van de commissaris van de Koning, de heer Cornielje.  De stichting was niet alleen zeer vereert door de komst van de commissaris, maar ook blij verrast over de grote interesse van de heer Cornielje.  Het overleg was dan ook een vervolg op dat bezoek.Mevr. Traag is in haar functie als gedeputeerde verantwoordelijk voor cultuur en cultuurhistorie, (waar de stadswal ook onder valt) De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een sleutelproject die ook tot haar portefeuille behoord.  De interesse voor de stadswal is in dat perspectief dan ook een snel gewekt bij de gedeputeerde en de stichting wil dan ook graag gebruik maken van de expertise die er is bij de provincie.  Besproken zijn de voortgang en aanpak van het stadswalproject en de nog te nemen obstakels. Ook is er gevraagd vanuit de stichting om morele steun en kennis vanuit de provincie. Een wisselwerking in overdracht van kennis, kan voor beide partijen dan ook van grote waarde zijn.Na afloop van de bespreking is er afgesproken om in de komende maanden contact te houden, waarbij mevr. Traag heeft aangegeven de bouw stapsgewijs te gaan volgen en ook te zullen bezoeken.