B&W trek de bouwvergunning in.

B&W Stelt bezwaarmakers in het gelijk en trek per direct de bouwvergunning in. Afgelopen week heeft B&W een besluit genomen in de bezwaarprocedure die was ingediend door 5 bewoners van de Groenewal en Stelt bezwaarmakers in het gelijk en trek per direct de bouwvergunning in.

Na het advies van de bezwaarcommissie omtrent de bezwaren heeft de gemeente nog 2 maal een gesprek gevoerd met de bezwaarmakers.

Tijdens deze gesprekken waren 2 bezwaarmakers overtuigd geraakt en trokken hun bezwaar in, maar 3 bezwaarmakers bleven volharden in hun gelijk en waren niet bereid om de bezwaren in te trekken.

De manier waarop deze procedure is verlopen, is op zijn zachts gezegd zeer opmerkelijk te noemen en zal dan ook tot op de bodem worden uitgezocht.

 Komende maandag zal de stichting nogmaals een gesprek aangaan met de bewoners van de Groenewal, om te kijken wat er nu uiteindelijk nog speelt bij de overgebleven bezwaarmakers en bewoners.

De stichting zal overigens te allen tijden rekening proberen te houden met bezwaren die terecht zijn ingestoken en goed zijn onderbouwt en zal dan ook alles proberen te doen om het voor de bewoners zo goed mogelijk te organiseren en te regelen.

Na deze bespreking zal de stichting zich beraden wat te gaan doen.

Wordt vervolgt…