Overleg werkgroep grondverzet

In september buigt de gemeenteraad zich over de bouwaanvraag van de nieuwe stadswal in Heukelum. In afwachting van de definitieve goedkeuring, vond op donderdag 17 juli in het informatiecentrum aan de …Gragtdijk alvast een voorbereidend overleg plaats, in een klein comité tussen een aantal vrijwilligers en bedrijven, die zich gaan bezighouden met het grondverzet.Aanwezig waren…

Lees verder

Veel belangstelling

Vandaag was er veel belangstelling van diverse omwonenden tijdens de graafwerkzaamheden voor een proefstrook aan de Groenewal. De proefstrook is uitgegraven door Bastiaan Bassa. Zijn collega Koen Zwart van Zwart GWW http://www.zwartgww.nl was zo vriendelijk de kraan geheel belangeloos beschikbaar te stellen. In de komende dagen zullen nog diverse metingen en sonderingen gedaan worden door…

Lees verder

It giet oan! Zou de ijsclub gezegd hebben.

Het leek de afgelopen tijd stil rond de stichting, maar de vrijwilligers van de stichting, hebben afgelopen maanden hard gewerkt achter de schermen om op het punt uit te komen “point of no Retur…n” De bouwaanvragen zijn gedaan, procedures doorlopen en deze week zullen dan ook de bouw aanvragen gepubliceerd worden aan het publiek via…

Lees verder

Ook tweede avond was groot succes.

+/- 150 mensen kwamen naar de tweede informatie avond, waarvan vele Heukelumers en zelfs veel belangstellende van buiten, de moeite hadden genomen om te komen kijken naar de uitgewerkte plannen. De meest gegeven opmerking was, dat een ieder het zeer op prijs stelde en het erg mooi vond, dat het water tegen de muur aan…

Lees verder

Groen licht voor stadsmuur

Goed nieuws voor Stichting Stadswal Heukelum. De Rijksdienst legt geen enkele beperking op bij de herbouw van de muur. “We hebben carte blanche om door te gaan.” De stichting wil een nieuwe stadsmuur bouwen, tegen de resten van de oude muur aan. De rijksdienst spreekt daarom van ‘visualisatie’. Omdat de oude muur niet wordt geroerd…

Lees verder