Zitting bezwaar commissie

Afgelopen week is er een zitting geweest van de bezwaar commissie. Diverse omwonende hadden van het recht gebruik gemaakt, om bewaar in te dienen tegen de reconstructie van de stadswal. Al vrij snel werd het duidelijk  tijdens de zitting, dat het ingediende bezwaar betrekking had op de eventueel te ontstane schade en het veranderende uitzicht van omwonenden. De heer Kiep van de gemeente heeft op verzoek van de commissie, uitleg gegeven, dat er qua eventuele schade, alles door de gemeente is geregeld en dat het is afgedekt door een zogeheten CAR verzekering. Na afloop was een ieder wat meer gerustgesteld. De commissie zal zoals gebruikelijk enkele weken na zitting met het advies komen in de richting van B&W. Als de eigenlijke werkzaamheden verder niet vertraagd zullen worden, zal er zoals gepland begin april met het gehele project gestart gaan worden. Direct omwonenden zullen zoals het hoort, persoonlijk voor aanvang nog worden onderhouden.