Start bouw Stadswal in voorjaar 2015

Afgelopen week is Stichting Stadswal Heukelum bijgepraat door de gemeente over de uitkomst van de bezwaarprocedure. Helaas zijn er enkele bezwaren binnengekomen, overigens allemaal met een gelijke strekking. Een bezwaarprocedure is in Nederland een groot goed waar iedere Nederlander gebruik van kan maken. De Stichting gaat er vanuit dat ze in de komende maanden de bezorgdheden van diverse omwonende kan wegnemen.

Omdat de winter voor de deur staat, zullen er de komende maanden niet veel voorbereidende werkzaamheden gedaan kunnen worden. De Stichting hoopt uiteraard wel dat de informatieunit deze winter veel gebruikt zal worden; bij mooi schaatsweer zal de unit dienst kunnen doen als kantine van de ijsclub.

Ondanks de nodige hobbels die genomen zijn, is de Stichting erg blij met de steun van de gemeente om het realiseren van de stadswal financieel mogelijk te maken. In de eerste raadsvergadering op 11 september was er voor diverse partijen nog veel onduidelijkheid over hoe de financiën nu georganiseerd zouden worden. In de twee weken na deze vergadering was er gelegenheid voor de betrokkenen om de constructie van de financiering te verhelderen en heeft de raad unaniem ingestemd met de bouw en financiële steun.

Het geld dat ter beschikking wordt gesteld door de gemeente vloeit voort uit het idee van ‘heitje voor een karweitje’. De gemeente en het waterschap hadden zonder de bouw van de stadswal geld moeten investeren in aanleg en onderhoud van waterberging, riolering en straatwerk. Dit budget komt nu ten goede aan het project van de stadswal, omdat deze werkzaamheden zijn opgenomen in het projectplan. Ook is afgesproken dat tijdens het project de gemeente de financiën zal blijven beheren. Nadat de bouw is afgerond, zal de gemeente jaarlijks 6000 euro uitsparen voor het onderhoud van het gras.

Buiten de beoogde stadswal heeft de Stichting de wens om een prachtige houten brug te bouwen, dit als kers op de taart. Hiervoor zijn de financiën nog niet helemaal rond. Afgelopen maand is Commissaris van de Koning op bezoek geweest, waardoor er een goede hoop is dat de provincie Gelderland hierin nog wat kan betekenen.

Tot slot: Stichting Stadswal Heukelum kan natuurlijk helemaal niets beginnen zonder de geweldige steun die is toegezegd door de tot dusver 21 ondernemers en circa 90 vrijwilligers die belangeloos meewerken om het geheel sluitend maken!

De start van de werkzaamheden is gepland in april 2015.